Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Chłoniak z obwodowych limfocytów T
Typy morfologiczne

Typy morfologiczne

Wyróżniane są różne typy tej choroby, takie jak:

Chłoniak angioimmunoblastyczny

Występuje w starszym wieku w postaci uogólnionego powiększenia węzłów chłonnych, często z zajęciem wątroby i śledziony, gorączką, zaczerwienieniem skóry, niedokrwistością hemolityczną, wysoką liczną eozynofili i poliklonalną hipergammaglobulinemią (wysokimi wartościami gammaglobulin wielu rodzajów).

Chłoniak anaplastyczny z dużych komórek ALK-dodatni oraz ALK-ujemny

Występuje w dwóch głównych formach: pierwotnie skórnej i systemowej. Postać systemowa jest jedną z częstszych postaci chłoniaków z komórek T, występuje najczęściej w młodym wieku i wiąże się z dobrym rokowaniem, szczególnie w przypadkach z  zaburzeniem genetycznym – translokacją t(2;5) i wykazaniem obecności kinazy ALK. Postać pierwotnie skórna występuje w formie pojedynczych lub mnogich guzków skórnych i wiąże się z bardzo dobrym rokowaniem.

Ziarniniak grzybiasty

Jest rzadkim chłoniakiem skóry , którego komórki wykazują charakterystyczną skłonność do tworzenia ognisk w obrębie naskórka (tzw. ropnie Pautriera). Zmiany skórne mają postać plamek, grudek, nacieków lub zmian guzowatych. Z czasem choroba szerzy się do węzłów chłonnych i narządów wewnętrznych. Charakteryzuje się wyjątkowo długim przebiegiem. Postać rozpoznana we wczesnej fazie plamkowej praktycznie nie zmienia spodziewanego przeżycia dla danej grupy wiekowej.

Zespół Sézary’ego

Jest agresywną odmianą ziarniniaka grzybiastego. Charakteryzuje się uogólnionym zaczerwienieniem skóry, łuszczeniem dłoni i stóp, skrajnym świądem, wczesnym zajęciem węzłów chłonnych i krwi przez komórki o wielopłatowym jądrze. Rokowanie jest znacznie gorsze niż w przypadkach ziarniniaka grzybiastego.

Chłoniak pozawęzłowy z komórek T/NK typu nosowego

Jest względnie nowo opisaną chorobą. Charakteryzuje się niszczącym wzrostem w zakresie nosogardła, zatok i podstawy czaszki, często w postaci owrzodzeń lub zmian polipowatych. W obrazie morfologicznym występuje rozległa martwica i zajęcie naczyń.

Chłoniak jelitowy z komórek T

Jest najgorzej rokującą postacią pierwotnego chłoniaka przewodu pokarmowego. Zwykle bywa związany z enteropatią (glutenową) – nietolerancją glutenu w pożywieniu i zespołem złego wchłaniania. Początek choroby może wiązać się z perforacją w jednym lub licznych miejscach jelita cienkiego.

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony