Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Grasiczaki
Czym są?

Czym są nowotwory śródpiersia?

Śródpiersie jest przestrzenią anatomiczną, zlokalizowaną w klatce piersiowej pomiędzy płucami. Do nowotworów śródpiersia należą grasiczaki  oraz guzy zarodkowe (germinalne) – nowotwory wywodzące się z pierwotnych komórek zarodkowych, występujących głównie w gonadach, ale w niewielkiej liczbie również w innych lokalizacjach, w tym w śródpiersiu. Nowotwory te są rzadkie (do 100 przypadków rocznie w Polsce) i zostaną omówione poniżej. W śródpiersiu mogą występować również chłoniaki złośliwe, mięsaki tkanek miękkich i nerwiaki. Rozpoznawanie i leczenie tych nowotworów zostało omówione w odpowiednich rozdziałach.

Rycina, przedstawiająca umiejscowienie grasicy i grasiczaków w ciele człowieka


Ryc. Schemat i umiejscowienie śródpiersia w ciele człowieka oraz schemat serca w przekroju

Grasiczaki

Grasiczaki to nowotwory wywodzące się z grasicy, gruczołu związanego z dojrzewaniem limfocytów. Mogą występować w każdym wieku, również u dzieci. W około 40% przypadków są wykrywane bezobjawowo w wyniku wykonywanych z innych przyczyn badań obrazowych klatki piersiowej.

Rycina, przedstawiająca umiejscowienie grasicy w stosunku do serca i płuc

Ryc. Schemat anatomiczny grasicy, płuc i serca 

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony