Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Nowotwór części krtaniowej gardła
Leczenie

Leczenie

Zasady leczenia chorych na raka części krtaniowej gardła są zbliżone do obowiązujących w raku krtani. W przypadku wczesnego zaawansowania miejscowego bez przerzutów do węzłów chłonnych leczeniem standardowym jest wyłączna radioterapia. W przypadkach znacznego zaawansowania miejscowego lepsza jest jednoczesna chemioradioterapia jako leczenie oszczędzające krtań. Wybór warty rozważenia u chorych z dużymi przerzutami do węzłów chłonnych stanowi początkowa chemioterapia z udziałem leku o nazwie docetaksel, poprzedzająca jednoczesną chemioradioterapię. Jeśli występują medyczne przeciwwskazania do podawania leku o nazwie cisplatyna można zastosować napromienianie skojarzone z cetuksymabem – nowym lekiem biologicznym. U chorych na zaawansowanego raka części krtaniowej gardła częstym zjawiskiem jest pogorszenie odżywienia związane ze zwężeniem górnego odcinka przewodu pokarmowego. Z tego względu przed agresywnym leczeniem, dodatkowo utrudniającym możliwość odżywiania (nasilone reakcje popromienne), warto wykonać endoskopową mikrogastrostomię (PEG), czyli włożenie rurki bezpośrednio do żołądka przez skórę celem zapewnienia prawidłowego żywienia.

Gdy istnieją przeciwwskazania do leczenia oszczędzającego krtań z udziałem radioterapii (jak w raku krtani), leczeniem standardowym jest chirurgia polegająca na usunięciu krtani wraz z częścią dolnej części gardła i wycięcie węzłów chłonnych szyi. W praktyce zawsze istnieją wskazania do uzupełnienia zabiegu operacyjnego napromienianiem.

U chorych, którzy z powodu zaawansowania nowotworu lub złego stanu ogólnego nie kwalifikują się do leczenia usuwającego nowotwór, można rozważyć radioterapię lub chemioterapię leczącą jedynie objawy raka.

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony