Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Nowotwory śródpiersia i serca
Czym są?

Czym są nowotwory śródpiersia?

Śródpiersie jest przestrzenią anatomiczną, zlokalizowaną w klatce piersiowej pomiędzy płucami. Do nowotworów śródpiersia należą grasiczaki  oraz guzy zarodkowe (germinalne) – nowotwory wywodzące się z pierwotnych komórek zarodkowych, występujących głównie w gonadach, ale w niewielkiej liczbie również w innych lokalizacjach, w tym w śródpiersiu. Nowotwory te są rzadkie (do 100 przypadków rocznie w Polsce) i zostaną omówione poniżej. W śródpiersiu mogą występować również chłoniaki złośliwe, mięsaki tkanek miękkich i nerwiaki. Rozpoznawanie i leczenie tych nowotworów zostało omówione w odpowiednich rozdziałach.

srodpiersie


Ryc. Schemat i umiejscowienie śródpiersia w ciele człowieka oraz schemat serca w przekroju

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Nowy biuletyn już na stronie!

Z przyjemnością przedstawiamy nowy biuletyn dotyczący nowotworów złośliwych w Polsce w 2020 roku. Zachęcamy do zapoznania się z treścią.

Życzenia świąteczne

Życzymy Wesołych Świąt!

Konferencja prasowa finalizująca projekt e-KRN+

Na wydarzeniu przedstawiono najważniejsze funkcjonalności i produkty projektu e-KRN+, w tym Zintegrowaną Platformę Rejestrów Onkologicznych, moduł integracji rejestrów onkologicznych z systemami świadczeniodawców oraz Polski Rejestr Onko-Hematologiczny.

Początek strony