Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Nowotwory odbytu i kanału odbytu
Czym są?

Czym są nowotwory odbytu i kanału odbytu?

Nowotwory odbytu i kanału odbytu  jest to nowotwór występujący w odbytnicy i odbycie. W przypadku raka odbytu  proces nowotworzenia rozpoczyna się najczęściej w obrębie strefy przejściowej między nabłonkiem płaskim kanału odbytu a gruczołowym odbytnicy.

Rycina przedstawiająca schematyczną budowę i narządy dolnej części ciała kobiety: Jajnik, Macica, Pęcherz moczowy, Odbytnica, Szyjka macicy, Pochwa, Odbyt, Dolna warga.

Ryc. Schemat anatomiczny miednicy mniejszej 

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony