Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Nowotwór piersi u kobiet
Stopień zróżnicowania histopatologicznego

Stopień zróżnicowania histopatologicznego

To cecha G (grading), którą określa się na podstawie budowy histologicznej lub stopnia atypii jąder komórkowych. W większości raków piersi stopień zróżnicowania jest jednym z ważniejszych wskaźników rokowania. Raki G1 są wysokozróżnicowane, maję lepsze rokowanie, a raki G3 są niskozróżnicowane i bardziej agresywne. Pośredni charakter mają raki G2.

Biologiczne podtypy raka piersi

W leczeniu raka piersi niezwykle istotne jest określenie jego biologicznego podtypu.  Raki piersi o podobnym obrazie morfologicznym (typie histologicznym) mogą różnić się przebiegiem. Obecnie można przyjąć, że określenie „rak piersi” jest przede wszystkim nazwą lokalizacyjną, natomiast może oznaczać schorzenia o różnym przebiegu, rokowaniu i odpowiedzi na leczenie.

Na podstawie ekspresji receptorów hormonalnych (estrogenowych – ER i progesteronowych – PgR), HER2 i wskaźniku proliferacji Ki67 wyodrębniono następujące typy raka piersi:

  •  luminalny A – liczne receptory estrogenowe, „odbiorniki hormonu żeńskiego”,
  •  luminalny B – gorsze rokowanie niż typ luminalny A, raki niżej zróżnicowane, wyższe Ki67, mniejsza ekspresja receptorów hormonalnych,
  •  HER2 – dodatni  - raki z nadmierną ekspresją HER2 lub z amplifikacją (wieloma kopiami) genu HER2, rokowanie poprawiło się po wprowadzeniu terapii anty-HER2,
  •  potrójnie ujemny – bez ekspresji receptorów hormonalnych ani HER2, agresywny podtyp.
Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony