Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Nowotwór piersi u kobiet
Diagnostyka

Diagnostyka

Podstawą rozpoznania raka piersi, podobnie jak każdego innego nowotworu, jest
wynik badania mikroskopowego.

Diagnostykę zmiany w piersi rozpoczyna się od badania pacjenta i wykonania badań obrazowych piersi:

 •  zebranie wywiadu od pacjenta (objawy, choroby współistniejące, dotychczasowe leczenie),
 •  badanie lekarskie,
 •  mammografia (MMG),
 •  Ultrasonografia piersi (USG) i pachowych węzłów chłonnych,
 • mammografia metodą rezonansu magnetycznego (MR) lub mammografia spektralna z kontrastem (CESM) – w niektórych przypadkach, gdy wyniki MMG i USG są niejednoznaczne

Radiolog zmiany w piersiach opisuje w skali BIRADS. Zmiany 4 i 5 (czyli podejrzane) wymagają wykonania biopsji gruboigłowej.

Rodzaje badań, na podstawie których stawia się rozpoznanie:

 • biopsja gruboigłowa – pobranie grubszą igłą cienkiego skrawka tkanki guza do badania mikroskopowego, obecnie podstawa rozpoznania raka piersi (ocenia się rozpoznanie raka piersi, typ histologiczny, stopień złośliwości oraz receptory: estrogenowe (ER), progesteronowe (PgR), HER2 i wskaźnik proliferacji Ki67;
 • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) – pobranie cienką igłą komórek do badania mikroskopowego, obecnie wykonywana tylko w przypadku podejrzanych, powiększonych regionalnych węzłów chłonnych, aby ocenić ich charakter;
 •  biopsja mammotomiczna – pobranie za pomocą specjalnego urządzenia drobnego wycinka guza do badania mikroskopowego; wykonuje się w przypadku bardzo małej podejrzanej zmiany w piersi
 •  badanie komórek wydzieliny z brodawki sutkowej – materiał jest oceniany w przypadku obecności wydzieliny

W przypadku rozpoznania raka piersi ocenia się jego stopień zaawansowania – wielkość w piersi oraz obecność przerzutów w regionalnych (najczęściej pachowych) węzłach chłonnych oraz w narządach odległych. Wykonuje się następujące badania:

 • RTG klatki piersiowej i USG jamy brzusznej LUB tomografię komputerową klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy (bardziej dokładne badanie),
 • tomografię komputerową mózgowia – tylko w przypadku niepokojących objawów sugerujących obecność przerzutów do mózgu,
 •  scyntygrafię kości (badanie kości za pomocą pierwiastków promieniotwórczych w celu poszukiwania przerzutów),
 • pozytonową emisyjną tomografię (PET) (specjalne badanie za pomocą pierwiastków promieniotwórczych w celu wykrycia w organizmie nawet bardzo małych skupień komórek raka) – badanie wykonywane tylko w przypadkach wątpliwych.

Zakres wykonywanych badań obrazowych zależy od wyjściowego stopnia zaawansowania raka piersi – w guzach bardziej zaawansowanych miejscowo ryzyko przerzutów odległych jest większe.

Dodatkowo wykonuje się badania morfologii krwi oraz badania biochemiczne oceniające wydolność nerek i wątroby.

Od wielu lat markery nowotworowe (specjalne wskaźniki w badaniu krwi mające związek z nowotworem) nie mają znaczenia w rozpoznawaniu raka piersi.

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony