Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Nowotwór piersi u kobiet
Po leczeniu

Po leczeniu

Rehabilitacja jest bardzo ważną częścią leczenia pacjentek z rakiem piersi. Zakres i intensywność rehabilitacji zależy od zaawansowania choroby oraz zastosowanego leczenia. Pacjentki po leczeniu chirurgicznym są rehabilitowane od pierwszych dni po operacji. W miarę upływu czasu intensywność ćwiczeń wzrasta. Aby utrzymać się w dobrej formie fizycznej i psychicznej, kobiety po operacji powinny stosować zalecone ćwiczenia przez całe życie. Bardzo ważnym elementem rehabilitacji po leczeniu operacyjnym jest zaopatrzenie się w odpowiednio dobraną protezę piersi.

U chorych na raka piersi zarówno w trakcie leczenia, jak i po, zaleca się rehabilitację psychofizyczną. Celem rehabilitacji psychofizycznej jest zmniejszenie skutków leczenia w sferze fizycznej i psychicznej oraz niedostosowania fizycznego, psychicznego, społecznego, i zawodowego spowodowanego chorobą lub leczeniem.

Rehabilitacja obejmuje działania zapobiegawcze, np. profilaktykę obrzęku limfatycznego (obrzęku kończyny górnej po stronie operowanej, wywołanego uszkodzeniem naczyń chłonnych) lub przeciwzakrzepową, jak również zabiegi przywracające sprawność. Obejmuje także profilaktykę psychologiczną, która ma na celu walkę z lękiem przed okaleczeniem, rozbiciem rodziny, fizycznym cierpieniem i śmiercią oraz poczuciem niższej wartości.

Dla części chorych na raka piersi dużą pomocą jest udział w grupach wsparcia, takich jak np. Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”. Jest to organizacja samopomocowa, niemedyczna, służąca wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną kobietom chorym na raka piersi.

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony