Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Nowotwór żołądka
Typy morfologiczne

Typy morfologiczne

Istnieją różne klasyfikacje raków żołądka, z których najczęściej używane są trzy: WHO, Laurena i Goseki. Najbardziej powszechny i istotny z klinicznego punktu widzenia jest podział wg Laurena, Wyróżniane są tutaj 3 typy raka żołądka:

 •  I – typ jelitowy (ok. 60%), najczęściej rozwija się na podłożu zmian przedrakowych i jest zwykle umiejscowiony obwodowo. Cechuje go częstsze występowanie u płci męskiej.
 •  II – typ rozlany (ok. 30%), najczęściej rozwija się w niezmienionej błonie śluzowej i zwykle  dotyczy części żołądka położonej bliżej przełyku. Charakteryzuje się częstszym występowaniem u osób młodszych a w jego powstawaniu podkreśla się predyspozycje genetyczne (występuje rodzinnie).
 •  III – typ mieszany (około 10%), klinicznie traktowany tak jak typ rozlany.

Klasyfikacja WHO dzieli raki wg typów komórek, z których się wywodzą, i wyróżnia:

 •  gruczolakoraka cewkowatego (adenocarcinoma tubulare),
 •  gruczolakoraka brodawkowatego (adenocarcinoma papillare),
 •  gruczolakoraka śluzowego (adenocarcinoma mucinosum),
 •  gruczolakoraka o typie poorly cohesive,
 •  gruczolakoraka mieszanego (adenocarcinomamixtum),
 •  raka płaskonabłonkowego (carcinoma planoepitheliale),
 •  raka gruczołowo-płaskonabłonkowego (carcinoma adenoplanoepitheliale),
 •  raka niezróżnicowanego (carcinoma non-differentiatum).

W klasyfikacji Goseki podział dzieli raki ze względu na obecność struktur gruczołowych i ilość śluzu w komórkach na następujące typy:

 •  typ I – liczne, dobrze uformowane gruczoły, mała ilość śluzu w komórkach,
 •  typ II – liczne gruczoły, duża ilość śluzu w komórkach,
 •  typ III – słabo uformowane gruczoły, mała ilość śluzu w komórkach,
 •  typ IV – słabo uformowane gruczoły, duża ilość śluzu w komórkach.

Typy I i III rokują lepiej niż typy II i IV.

Ważna jest również ocena ekspresji receptora HER-2 (receptor naskórkowego czynnika wzrostu typu 2), do niedawna oznaczany tylko w raku piersi. Stwierdzenie jego nadekspresji (większej ilości) na powierzchni komórki stwarza możliwość zastosowania terapii celowanej przy użyciu przeciwciała (nowej metody leczenia).

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony