Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Przewlekła białaczka limfocytowa
Po leczeniu

Po leczeniu

Przewlekłej białaczka limfocytowa wywiera znaczący wpływ na jakość życia w każdym stadium choroby. Dotyczy to przede wszystkim stanu emocjonalnego.

Wykazano, że stan fizyczny, stosunki społeczne, rodzinne, funkcjonalność chorych na przewlekłej białaczki limfocytowej są podobne lub nawet lepsze niż przewidują normy dla zdrowej populacji. Natomiast stan emocjonalny jest dramatycznie obniżony w porównaniu ze zdrowymi oraz chorymi na inne nowotwory. Jakość życia jest gorsza w wyższym stadium zaawansowania choroby. Czynniki pogarszające jakość życia to: starszy wiek, bardziej nasilone uczucie zmęczenia, ciężkie choroby współistniejące i prowadzone leczenie.

Chorzy na przewlekłą białaczkę limfocytową wymagają szczególnego wsparcia. Chorzy ci, podobnie jak chorzy na inne chłoniaki, mogą znaleźć wsparcie w stowarzyszeniach, takich jak np. „Sowie oczy”.

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony