Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Przewlekła białaczka limfocytowa
Stadia zaawansowania

Stadia zaawansowania

Po ustaleniu rozpoznania przewlekłej białaczki limfocytowej należy ustalić zaawansowanie choroby, gdyż od tego zależy metoda postępowania. Szeroko stosowana jest klasyfikacja wg Rai’a (tabela 3).

Niedokrwistość i małopłytkowość są niekorzystnymi czynnikami prognostycznymi. Nie dotyczy to niedokrwistości i małopłytkowości z autoimmunizacji, czyli wywołanej przez autoprzeciwciała skierowane przeciw własnym krwinkom czerwonym lub płytkom krwi. Podobnie jak w innych chorobach z autoagresji można uzyskać cofnięcie się cytopenii, stosując leczenie immunosupresyjne (np. glikokortykoidy). Ustąpienie cytopenii przywraca chorego do niższego stadium zaawansowania i poprawia rokowanie

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony