Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Nowotwór trzustki
Stadia zaawansowania

Stadia zaawansowania

Określenie stopnia zaawansowania nowotworu ma na celu wybór odpowiedniego leczenia, jak też pomaga określić rokowanie. W tym celu posługujemy się klasycznym systemem TNM, w którym T oznacza stopień miejscowego zaawansowania pierwotnego guza, N – zajęte węzły chłonne, M – przerzuty odległe oraz kliniczną oceną stopnia zaawansowania, który dzieli chorobę na resekcyjną, granicznie resekcyjną, miejscowo zaawansowaną lub nieresekcyjną oraz z przerzutami.

Klasyfikacja TNM nowotworów trzustki

Guz jest uznawany za resekcyjny, jeżeli możliwe jest jego chirurgiczne usunięcie w całości, za miejscowo zaawansowany – gdy rak nie rozprzestrzenił się do odległych narządów, ale nie można go usunąć w całości (tzw. nieresekcyjny), a o raku z przerzutami mówi się wówczas, gdy obecne są wtórne ogniska nowotworu w odległych narządach. np. wątrobie.

Kliniczna ocena zaawansowania raka trzustki

W celu dokładnego zrozumienia stopniowania i rozwiania wątpliwości zawsze skonsultuj się z lekarzem.

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony