Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Przewlekła białaczka mielomonocytowa
Po leczeniu

Po leczeniu

Chorzy leczeni lekami hypometylującymi, którzy uzyskali remisję powinni kontynuować to leczenie do progresji lub do wystąpienia nasilonych działań niepożądanych. Leczenie cytostatykami również ma charakter przewlekły. Chorzy poddani alotransplantacji szpiku, którzy uzyskali całkowitą remisję pozostają pod opieką ośrodka przeszczepowego. Wymagają okresowej kontroli.

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony