Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Nowotwory tkanki łącznej i miękkiej
Prewencja

Prewencja

Prewencja mięsaków jest trudna z uwagi na niewiele danych na temat czynników inicjujących postawanie tych nowotworów. Z pewnością należy objąć ścisłą opieką osoby, u których stwierdza się zespoły genetyczne wyszczególnione w dziale „Czynniki ryzyka”. Poprawa wyników leczenia możliwa jest przede wszystkim dzięki wzrostowi świadomości społeczeństwa o możliwości zachorowania na mięsaki i wcześniejsze zgłaszanie się do lekarza. Natomiast lekarze (lekarze pierwszego kontaktu, chirurdzy, czasem ortopedzi) powinni bezwzględnie stosować się do wytycznych postępowania w mięsakach.

Udowodniono, że 40-50% pacjentów była leczona niewłaściwie z powodu podjęcia takiego leczenia poza ośrodkiem referencyjnym (tzw. whoops operations, w polskim tłumaczeniu operacje „łupu-cupu”). Z uwagi na rzadkie występowanie mięsaków i mnogość podtypów ocena patologiczna również jest trudna. W celu uniknięcia błędnej diagnozy i niewłaściwego postępowania terapeutycznego zaleca się skonsultowanie pacjenta w ośrodku referencyjnym (zwłaszcza preparatów histologicznych i dokumentacji radiologicznej). Błędne rozpoznanie i postępowanie znacznie pogorsza rokowanie w grupie chorych na mięsaki.

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony