Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Nowotwory tkanki łącznej i miękkiej
Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka rozwoju nowotworu określają, jakie zdarzenia i substancje mogą prowadzić do powstania nowotworu. Oczywiście narażenie na któryś z czynników nigdy nie jest jednoznaczne z powstaniem procesu chorobowego i odwrotnie – u niektórych pacjentów dochodzi do choroby, pomimo nieuchwycenia żadnego z czynników.

W mięsakach do rozwoju guza może doprowadzić wcześniejsza radioterapia z powodu innego nowotworu. Są to tak zwane mięsaki indukowane. Okres od leczenia radioterapią do wystąpienia mięsaka może wynieść około 10 lat. Szacuje się jednak, że mniej niż 5% wszystkich mięsaków jest związanych z promieniowaniem. Warto również pamiętać o rozwoju technik leczenia, dzięki temu pole napromieniania jest mniejsze, bardziej dokładne, a dawki lepiej dobrane, przez co przewiduje się spadek liczby mięsaków indukowanych w przyszłości.

Innym czynnikiem  ryzyka jest ekspozycja na substancje chemiczne, takie jak chlorek winylu czy arsen, choć wciąż nie są to informacje wystarczająco potwierdzone.

Do choroby mają skłonność też osoby z niektórymi odziedziczonymi zespołami genetycznymi. Ryzyko występowania mięsaków tkanek miękkich wzrasta u pacjentów, u których występuje:

  •  zespół Gorlina-Goltza, czyli zespół znamionowych nabłoniaków podstawnokomórkowych  oraz wad wrodzonych, który jest rzadko występującą chorobą genetyczną;
  •  zespół Gardnera, który jest jednym z wariantów polipowatości rodzinnej, charakteryzujący się występowaniem mnogich polipów w jelicie grubym, przerostem nabłonka barwnikowego siatkówki oraz powstawaniem innych nowotworów;
  •  zespół Li-Fraumeni (tzw. zespół predyspozycji do nowotworów) uwarunkowany mutacją w genie o nazwie TP53. U chorych wzrasta ryzyko zachorowania na mięsaki tkanek miękkich, mięsaka kościopochodnego, raka piersi, kory nadnerczy, guzów mózgu i białaczek;
  •  stwardnienie guzowate (ang. tuberous sclerosis complex, TCS; choroba Bourneville'a), w którym występuje padaczka, opóźnienie rozwoju, zmiany skórne oraz zmiany rozrostowe w układzie nerwowym, narządzie wzroku, nerkach, sercu i wątrobie;
  •  nerwiakowłókniakowatość typu 1 (neurofibromatoza typu 1, choroba von Recklinghausena, ang. neurofibromatosis type I, NF1), w której występują zmiany skórne, oczne, kostne i nowotwory;
  •  zespół Wernera (progeria adultorum) należący do tzw. zespołów przedwczesnego starzenia się.
Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Nawet 30% nowotworów może być dietozależnych

Mgr Marta Miklewska (członkini naszego zespołu) wzięła udział w Konferencji Wojewódzkiej "Kontroluję nie ryzykuję" , gdzie opowiedziała o żywieniu w profilaktyce przeciwnowotworowej. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem podsumowującym to wystąpienie.

Czy Krajowy Rejestr Nowotworów powinien być traktowany jako dobro narodowe?

Wywiad z dr hab. n. med. Joanną A. Didkowską w "Menadżer Zdrowia"

Konferencja prasowa
Konferencja prasowa „Nowotwory – Pandemia i co dalej?”

W związku z odbywającym się 4 lutego Światowym Dniem Walki z Rakiem zorganizowaliśmy konferencję prasową pod hasłem „Nowotwory – Pandemia i co dalej?”.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem podsumowującym wydarzenie.

Początek strony