Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Nowotwory tkanki łącznej i miękkiej
Stadia zaawansowania

Stadium zaawansowania

Ocena stadium zaawansowania jest podstawą do podjęcia decyzji klinicznej oraz prognozowania szansy chorego na wyleczenie. Według najnowszej klasyfikacji z 2010 r. ustalenie stadium zaawansowania mięsaka opiera się na ocenie następujących czynników kliniczno-patologicznych: wielkości i położenia ogniska pierwotnego (ang. tumour, T), obecności przerzutów do węzłów chłonnych (ang. node, N) i narządów odległych (ang. metastasis, M)  jest to tak zwana klasyfikacja TNM. Dodatkowym czynnikiem jest stopień zaawansowania histologicznego (ang. grade, G); za pomocą badania mikroskopowego określany jest stopień zróżnicowania komórek oraz ocena ich budowy i funkcji, a także liczby podziałów komórkowych i stopnia martwicy guza. (Dokładny opis skali i wyjaśnienie występujących w niej oznaczeń zawarty jest na końcu niniejszego artykułu.)

Dla pacjenta i lekarza istotna jest informacja płynąca z uzyskanych danych, pozwalająca przyporządkować dany przypadek do odpowiedniego stopnia i podjąć decyzję o właściwym leczeniu.

Stopnie zaawansowania klinicznego

Stopień I: najwcześniejsze stadium choroby – guz jest dobrze zróżnicowany, nie występują przerzuty ani do regionalnych węzłów chłonnych, ani do narządów odległych.

Stopień II: stadium pośrednie.

Stopień III: oznacza albo niskie zróżnicowanie guza  (to znaczy brak podobieństwa do prawidłowej tkanki, z której się wywodzi) przy jego dużym rozmiarze lub występowanie przerzutów tylko do regionalnych węzłów chłonnych.

Stopień IV: oznacza najbardziej zaawansowaną chorobę. W tym stopniu występują przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych lub przerzuty odległe.

W celu dokładnego zrozumienia stopniowania i rozwiania wątpliwości zawsze skonsultuj się z lekarzem.

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony