Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Nowotwory tkanki łącznej i miękkiej
Stadia zaawansowania

Stadium zaawansowania

Ocena stadium zaawansowania jest podstawą do podjęcia decyzji klinicznej oraz prognozowania szansy chorego na wyleczenie. Według najnowszej klasyfikacji z 2010 r. ustalenie stadium zaawansowania mięsaka opiera się na ocenie następujących czynników kliniczno-patologicznych: wielkości i położenia ogniska pierwotnego (ang. tumour, T), obecności przerzutów do węzłów chłonnych (ang. node, N) i narządów odległych (ang. metastasis, M)  jest to tak zwana klasyfikacja TNM. Dodatkowym czynnikiem jest stopień zaawansowania histologicznego (ang. grade, G); za pomocą badania mikroskopowego określany jest stopień zróżnicowania komórek oraz ocena ich budowy i funkcji, a także liczby podziałów komórkowych i stopnia martwicy guza. (Dokładny opis skali i wyjaśnienie występujących w niej oznaczeń zawarty jest na końcu niniejszego artykułu.)

Dla pacjenta i lekarza istotna jest informacja płynąca z uzyskanych danych, pozwalająca przyporządkować dany przypadek do odpowiedniego stopnia i podjąć decyzję o właściwym leczeniu.

Stopnie zaawansowania klinicznego

Stopień I: najwcześniejsze stadium choroby – guz jest dobrze zróżnicowany, nie występują przerzuty ani do regionalnych węzłów chłonnych, ani do narządów odległych.

Stopień II: stadium pośrednie.

Stopień III: oznacza albo niskie zróżnicowanie guza  (to znaczy brak podobieństwa do prawidłowej tkanki, z której się wywodzi) przy jego dużym rozmiarze lub występowanie przerzutów tylko do regionalnych węzłów chłonnych.

Stopień IV: oznacza najbardziej zaawansowaną chorobę. W tym stopniu występują przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych lub przerzuty odległe.

W celu dokładnego zrozumienia stopniowania i rozwiania wątpliwości zawsze skonsultuj się z lekarzem.

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Nawet 30% nowotworów może być dietozależnych

Mgr Marta Miklewska (członkini naszego zespołu) wzięła udział w Konferencji Wojewódzkiej "Kontroluję nie ryzykuję" , gdzie opowiedziała o żywieniu w profilaktyce przeciwnowotworowej. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem podsumowującym to wystąpienie.

Czy Krajowy Rejestr Nowotworów powinien być traktowany jako dobro narodowe?

Wywiad z dr hab. n. med. Joanną A. Didkowską w "Menadżer Zdrowia"

Konferencja prasowa
Konferencja prasowa „Nowotwory – Pandemia i co dalej?”

W związku z odbywającym się 4 lutego Światowym Dniem Walki z Rakiem zorganizowaliśmy konferencję prasową pod hasłem „Nowotwory – Pandemia i co dalej?”.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem podsumowującym wydarzenie.

Początek strony