Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Nowotwory tkanki łącznej i miękkiej
Typy morfologiczne

Typy morfologiczne

Mięsaki stanowią niejednolitą grupę składająca się z ponad 50 różnych podtypów związanych z wyjściowym pochodzeniem tkankowym. Najczęściej rozpoznawanym typem jest mięsak pleomorficzny, czyli wielopostaciowy, a następnie tłuszczakomięsaki (liposarcoma). Do mięsaków zalicza się również między innymi:

  •  mięsaki gładkokomórkowe (leiomyosarcoma) z komórek mięśni gładkich,
  •  maziówczaki złośliwe (sarcoma synoviale) z komórek tworzących błony maziowe w stawach,
  •  mięsaki naczyń krwionośnych z pericytów (hemangiopericytoma malignum), czyli z komórek występujących w naczyniach krwionośnych, pełniących funkcję miedzy innymi ich wzmacniania,
  •  mięsaki naczyń krwionośnych (angiosarcoma),
  •  włókniakomięsaki (fibrosarcoma),
  •  guzy podścieliska przewodu pokarmowego (gastrointestinal stromal tumor).

Z terapeutycznego punku widzenia, mięsaki możemy podzielić na trzy grupy: mięsaki pleomorficzne (czyli inaczej wielopostaciowe), wrzecionowatokomórkowe (nazwa od kształtu komórek) i drobnokomórkowe. W przypadkach mięsaków pleomorficznych i wrzeciowatokomórkowych najistotniejszym elementem leczenia jest leczenie skojarzone (operacyjne usunięcie ogniska choroby oraz ewentualna radioterapia uzupełniająca), natomiast przy rozpoznaniu mięsaka drobnokomórkowego należy zastosować również chemioterapię z uwagi dużą wrażliwość tych nowotworów na ten rodzaj leczenia.

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Nawet 30% nowotworów może być dietozależnych

Mgr Marta Miklewska (członkini naszego zespołu) wzięła udział w Konferencji Wojewódzkiej "Kontroluję nie ryzykuję" , gdzie opowiedziała o żywieniu w profilaktyce przeciwnowotworowej. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem podsumowującym to wystąpienie.

Czy Krajowy Rejestr Nowotworów powinien być traktowany jako dobro narodowe?

Wywiad z dr hab. n. med. Joanną A. Didkowską w "Menadżer Zdrowia"

Konferencja prasowa
Konferencja prasowa „Nowotwory – Pandemia i co dalej?”

W związku z odbywającym się 4 lutego Światowym Dniem Walki z Rakiem zorganizowaliśmy konferencję prasową pod hasłem „Nowotwory – Pandemia i co dalej?”.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem podsumowującym wydarzenie.

Początek strony