Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Nowotwory u dzieci - białaczki i chłoniaki
Czym są?

Czym są białaczki?

Białaczki są to choroby nowotworowe układu krwiotwórczego, w których stwierdza się komórki nowotworowe we krwi i w szpiku. Potocznie określa się tą nazwą grupę chorób białych krwinek krwi. Choroby te dzieli się na:

 •  białaczki ostre, charakteryzujące się bardzo szybkim postępem i wymagające praktycznie natychmiastowego leczenia,
 •  przewlekłe, rozwijające swoje objawy dużo wolniej, nawet w okresie kilku lat.

Białaczki dzielimy również na podstawie podtypu  komórek wywodzących się ze szpiku, które ulegają uszkodzeniu, na:

 •  ostrą i przewlekłą białaczkę szpikową,
 •  ostrą białaczkę limfoblastyczną i przewlekłą białaczkę limfocytową.

Podział ten wywodzi się z dwóch podstawowych podtypów komórek wywodzących się ze szpiku kostnego:

 •  limfocytów stanowiących podstawę układu odpornościowego organizmu człowieka – białaczki limfoblastyczna i limfocytowa,
 •  komórek mieloidalnych (szpikowych):
  •   białe komórki krwi (oprócz limfocytów), czyli granulocyty i monocyty, w dużym skrócie pełniące również funkcje obronne,
  •   megakariocyty, czyli komórki tworzące płytki krwi odpowiadające za odpowiednie krzepnięcie krwi,
  •   czerwone krwinki krwi przenoszące tlen do tkanek – od nich wywodzą się białaczki szpikowe ostre i przewlekłe.

Cechą charakterystyczną wszystkich białaczek jest niekontrolowane namnażanie się komórek (proliferacja) i ich „odkładanie się” w różnych narządach organizmu, powodujące różne objawy związane z chorobą. Na przykład  naciek w szpiku, który jest miejscem produkcji wszystkich komórek krwi, może być tak duży, że brak jest miejsca dla ich prawidłowego powstawania.We krwi obwodowej stwierdza się wówczas zmniejszone ilości wszystkich komórek wcześniej wspomnianych: niedokrwistość (mała liczba czerwonych krwinek krwi), granulopenię (zmniejszenie ilości krwinek odpowiadających za odporność) i małopłytkowość (niedobór krwinek odpowiadających częściowo za krzepnięcie krwi). Proces nowotworowy może szerzyć się na węzły chłonne, wątrobę i śledzionę; dotyczy to przede wszystkim białaczek z linii limfoidalnej ostrych i przewlekłych. W rozrostach z monocytów, oprócz zajęcia wątroby i śledziony, dochodzi do przerostu dziąseł (proces nowotworowy) i zmian w skórze. Do zajęcia ośrodkowego układu nerwowego dochodzi w ostrych białaczkach limfoblastycznych oraz szpikowych wywodzących się z monocytów i monoblastów.

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Nawet 30% nowotworów może być dietozależnych

Mgr Marta Miklewska (członkini naszego zespołu) wzięła udział w Konferencji Wojewódzkiej "Kontroluję nie ryzykuję" , gdzie opowiedziała o żywieniu w profilaktyce przeciwnowotworowej. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem podsumowującym to wystąpienie.

Czy Krajowy Rejestr Nowotworów powinien być traktowany jako dobro narodowe?

Wywiad z dr hab. n. med. Joanną A. Didkowską w "Menadżer Zdrowia"

Konferencja prasowa
Konferencja prasowa „Nowotwory – Pandemia i co dalej?”

W związku z odbywającym się 4 lutego Światowym Dniem Walki z Rakiem zorganizowaliśmy konferencję prasową pod hasłem „Nowotwory – Pandemia i co dalej?”.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem podsumowującym wydarzenie.

Początek strony