Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Nowotwory u dzieci - białaczki i chłoniaki
Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka

Można podejrzewać, że mechanizm powstawania nowotworów u dzieci jest nieco inny niż u osób dorosłych. Od dawna obserwacje wskazują na możliwość rozwijania się u dzieci innych nowotworów niż u osób dorosłych – nowotwory częste u dorosłych występują niezwykle rzadko u dzieci lub w ogóle się ich nie stwierdza, np. rak płuca, jelita grubego, sutka, i odwrotnie – te, które notuje się najczęściej u dzieci (czyli białaczki), pojawiają się stosunkowo rzadko u osób dorosłych. W chwili obecnej dzięki prowadzonym badaniom epidemiologicznym oraz genetycznym u dzieci z różnymi nowotworami możliwe jest częściowe wyjaśnienie pochodzenia nowotworów dziecięcych.

Międzynarodowe badania wieloośrodkowe bliźniąt potwierdzają, że genetyczne czynniki dziedziczne odgrywają niewielką rolę w większości nowotworów dziecięcych. Trzeba jednak pamiętać, że są nowotwory, w których dziedziczone zaburzenia genowe odgrywają pewną rolę.

Przyczyny prowadzące do procesu nowotworowego u dziecka są więc wielorakie i zróżnicowane. Sam proces przebiega zazwyczaj wieloetapowo i odgrywają w nim rolę zarówno czynniki konstytucjonalne, genetyczne, jak i środowiskowe. Czynniki zwiększające ryzyko powstania nowotworów to:

 •  osobniczo specyficzne zwiększone predyspozycje do choroby nowotworowej. Ponadto w zespołach zaburzeń istnieje również zwiększone ryzyko wystąpienie innych nowotworów;
 •  inne zespoły chorobowe, takie jak:
  • zespoły zaburzeń odporności (agammaglobulinemia),
  • ostry złożony niedobór odporności,
  • polipowatość jelit,
  •  przewlekła choroba zapalna jelit,
  •  hemihyperplazja,
  •  anirydia sporadyczna,
  •  dysgenezja gonad.

W etiologii nowotworów wieku dziecięcego odgrywają również rolę czynniki rakotwórcze znane z indukowania nowotworów u osób dorosłych. Ich działanie jednak najczęściej dotyczy komórek rozrodczych, czasami na kilka miesięcy przed poczęciem dziecka, zarówno u matki, jak i u ojca. Niekiedy mogą wywoływać efekty, działając również w najwcześniejszych okresach rozwoju wewnątrzmacicznego. Czynniki te działają zazwyczaj z mniejszym natężeniem i przy znacznie mniejszej ekspozycji niż powodujące skutki u osób dorosłych. Należą do nich następujące czynniki:

 •  promieniowanie jonizujące,
 •  leki stosowane w ciąży (dietylstilbestrol, fenytonina, chlorambucyl, barbiturany),
 •  leki cytotoksyczne,
 •  wirusy (Epstein-Barr, wzw B, HTLV 1),
 •  związki chemiczne (niektóre pestycydy, farby, lakiery, związki benzenu).
Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony