Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Nowotwory u dzieci - białaczki i chłoniaki
Stadia zaawansowania

Stadia zaawansowania

Na podstawie obrazu klinicznego oraz wykonanych badań można określić tzw. czynniki rokownicze w ostrej białaczce limfoblastycznej. Obecnie praktycznie bierze się pod uwagę reakcję na podawane leki sterydowe w 8. dniu leczenia, obecność choroby resztkowej – czyli stwierdzenie minimalnej ilości komórek nowotworowych w trakcie lub po zakończeniu leczenia, pewnego rodzaju charakterystyczne zaburzenia genetyczne, uzyskanie remisji, czyli ustąpienie choroby po 4 tygodniach leczenia, a także, lecz w mniejszym stopniu, wiek dziecka w momencie ustalenia rozpoznania oraz wstępną ilość białych krwinek. Czynniki rokownicze stanowią podstawę do przyporządkowania pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną do odpowiednich grup ryzyka. W zależności od grupy ryzyka w większości współczesnych programów terapeutycznych dostosowywana jest intensywność leczenia.

System klasyfikacji klinicznej nieziarniczego chłoniaka złośliwego opiera się na badaniu pacjenta, badaniach obrazowych i badaniach laboratoryjnych. Jego celem jest ocena stopnia zaawansowania nowotworu do celów rokowniczych. Powszechnie przyjęty system klasyfikacji S. Murphy opiera się na dwóch kryteriach: miejscu pierwotnej lokalizacji choroby i wielkości jego masy. Szczegóły klasyfikacji klinicznej zawarto w tabeli 1.

Tabela 1. Stopnie zawansowania klinicznego NHL wg S. Murphy.

Zajęcie szpiku: obowiązkowe wykazanie w szpiku zwiększonej liczby blastów w zakresie równym lub powyżej 5% i poniżej 25%. W razie wykrycia blastów równych lub powyżej 25% należy rozpoznać ostrą białaczkę limfoblastyczną i zastosować do niej odpowiedni protokół.

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony