Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Nowotwory u dzieci - białaczki i chłoniaki
Stadia zaawansowania

Stadia zaawansowania

Na podstawie obrazu klinicznego oraz wykonanych badań można określić tzw. czynniki rokownicze w ostrej białaczce limfoblastycznej. Obecnie praktycznie bierze się pod uwagę reakcję na podawane leki sterydowe w 8. dniu leczenia, obecność choroby resztkowej – czyli stwierdzenie minimalnej ilości komórek nowotworowych w trakcie lub po zakończeniu leczenia, pewnego rodzaju charakterystyczne zaburzenia genetyczne, uzyskanie remisji, czyli ustąpienie choroby po 4 tygodniach leczenia, a także, lecz w mniejszym stopniu, wiek dziecka w momencie ustalenia rozpoznania oraz wstępną ilość białych krwinek. Czynniki rokownicze stanowią podstawę do przyporządkowania pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną do odpowiednich grup ryzyka. W zależności od grupy ryzyka w większości współczesnych programów terapeutycznych dostosowywana jest intensywność leczenia.

System klasyfikacji klinicznej nieziarniczego chłoniaka złośliwego opiera się na badaniu pacjenta, badaniach obrazowych i badaniach laboratoryjnych. Jego celem jest ocena stopnia zaawansowania nowotworu do celów rokowniczych. Powszechnie przyjęty system klasyfikacji S. Murphy opiera się na dwóch kryteriach: miejscu pierwotnej lokalizacji choroby i wielkości jego masy. Szczegóły klasyfikacji klinicznej zawarto w tabeli 1.

Tabela 1. Stopnie zawansowania klinicznego NHL wg S. Murphy.

Zajęcie szpiku: obowiązkowe wykazanie w szpiku zwiększonej liczby blastów w zakresie równym lub powyżej 5% i poniżej 25%. W razie wykrycia blastów równych lub powyżej 25% należy rozpoznać ostrą białaczkę limfoblastyczną i zastosować do niej odpowiedni protokół.

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Nawet 30% nowotworów może być dietozależnych

Mgr Marta Miklewska (członkini naszego zespołu) wzięła udział w Konferencji Wojewódzkiej "Kontroluję nie ryzykuję" , gdzie opowiedziała o żywieniu w profilaktyce przeciwnowotworowej. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem podsumowującym to wystąpienie.

Czy Krajowy Rejestr Nowotworów powinien być traktowany jako dobro narodowe?

Wywiad z dr hab. n. med. Joanną A. Didkowską w "Menadżer Zdrowia"

Konferencja prasowa
Konferencja prasowa „Nowotwory – Pandemia i co dalej?”

W związku z odbywającym się 4 lutego Światowym Dniem Walki z Rakiem zorganizowaliśmy konferencję prasową pod hasłem „Nowotwory – Pandemia i co dalej?”.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem podsumowującym wydarzenie.

Początek strony